طراحی بنر گیف تعرفه بنر . طراحی بنر گیف بنر متحرک بنر تلگرام بنر تبلیغاتی gif
بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت

تعرفه طراحی بنر


هزینه طراحی بنر گیف در های بنر تنها ۵۵ هزار تومان می باشد و این شامل تمامی سایزهای بنر می شود .

همچنین های بنر پکیج هایی تحت عناوین پک پیشرفته ” شامل ۳ سایز بنر ” ، پک حرفه ای ” شامل ۵ سایز بنر ” و پک تجاری ” شامل ۷ سایز بنر ” در نظر گرفته

.

بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت